ul. Sobieskiego 22 lok.1, Ruda Śląska

+48 609 928 346 [email protected]

Wykonujemy również małe naprawy i remonty na dachach w miarę możliwości czasowych. Opisz swój problem w formularzu kontaktowym lub emailu.

Technologia bezpiecznego podnoszenia „DACH NAD DACHEM” – dom murowany

Większość starych budynków jednorodzinnych posiada niskie strychy nieużytkowe, które w dzisiejszych czasach zaczyna się przerabiać i adaptować na pomieszczenia mieszkalne.
Taka operacja związana jest z podniesieniem ścian kolankowych, wymurowaniem ścian szczytowych, wylaniem wieńców zbrojonych oraz montażem nowego dachu.
Każda firma dekarska ma inną technologię wykonywania tych robót.

Chciałbym przedstawić tzw. technologię bezpiecznego podnoszenia „DACH NAD DACHEM”.
Niebezpieczeństwo zalania pomieszczeń mieszkalnych przy tego rodzaju pracach, wymusiło na nas wymyślenie tejże nowatorskiej technologii.
Polega ona na tym, że nowy dach jest budowany nad starym dachem, a stary służy za ochronę podczas prac, przy opadach deszczu czy śniegu, a równocześnie staje się bezpiecznym podestem dla pracowników.

Przy takim wykonywaniu robót starego dachu nie rozbieramy, tylko przycinamy końcówki dachu zarówno z przodu jak i z boków, tak, że stary dach pozostaje w środku budynku, nie wystając na zewnątrz budynku, co pozwala nam na wymurowanie ścian szczytowych i kolankowych, wykonując te roboty z połaci starego dachu.
Przycięte końcówki starej więźby zostają podparte drewnianymi stojakami, a rynna zostaje wówczas przeniesiona do wewnątrz budynku tuz przy ścianach.
Okapy i obróbki na nowych ścianach szczytowych i kolankowych są wykonane z papy termozgrzewalnej. Papa ta jest dokładnie zgrzana z połacią starego dachu i wywinięta oraz zgrzana na nowo murowane ściany.

Tak wykonane zabezpieczenia gwarantują nam, iż woda nie przedostaje się na obrzeżach starego dachu do wewnątrz budynku, mimo że rynna znajduje się wewnątrz budynku.
Rura spustowa wychodząca od leja spustowego zostaje wypuszczona otworem w ścianie na zewnątrz budynku, co powoduje odprowadzenie wody ze starego dachu, z którego odbywają się prace podnoszenia i budowy nowego dachu.
Po wylaniu wieńców, wymurowaniu ścian szczytowych, wykonaniu więźby i przykryciu jej folią paroprzepuszczalną wyciągamy kominy do połaci nowego dachu, wykonując te roboty wciąż z dachu starego.
Po tych pracach bezpiecznie rozbieramy stare pokrycie i konstrukcję, nawet w dni deszczowe, kiedy to nie można nic robić na połaci nowego dachu.
Zaletą tej technologii jest to, iż nie rozbieramy na wstępie starego dachu, jak czynią to inne firmy, które na okres wyciągnięcia ścian kolankowych i wylania wieńców muszą go ciągle zabezpieczać tymczasowymi i niestabilnymi zadaszeniami przy użyciu plandek, co nie raz przy silnych wiatrach i opadach jest bardzo niebezpieczne, bowiem grozi zalaniem pomieszczeń mieszkalnych wewnątrz budynku.
My zapewniamy dach nad głową przez cały okres prowadzenia robót – najpierw stary, a potem od razu nowo wybudowany.
Przy tak prowadzonych pracach Inwestor i Jego Rodzina mogą spać spokojnie i czuć się bezpiecznie.

 

test